Kurssit ja työpajat lapsille ja nuorille

Kulttuurikeskus Caisan taidekasvatus

Caisan taidekasvatus on taideopetusta, esityksiä ja taidenäyttelyitä.

Caisan taidekasvatuksen tavoite on edistää taideopetuksen, esitysten ja näyttelyiden avulla Helsingin kehittymistä monimuotoisemmaksi kaupungiksi.

Caisan taidekasvatuksen sisällöissä otetaan huomioon kulttuurien ja identiteettien moninaisuus, sekä monikielisyys. Caisa on kaikille avoin ja turvallinen kulttuurikeskus. Caisassa opetetaan taidetta turvallisen tilan periaatteita noudattaen.

Tavoitteiden saavuttamiseksi Kulttuurikeskus Caisan taidekasvatus tukee muun muassa päiväkotien ja koulujen taideopetusta tarjoamalla ryhmille ilmaisia esityksiä, kursseja ja lyhyitä työpajoja. Yhteistyö päiväkotien ja koulujen kanssa muodostaa suuren osan Caisan taidekasvatuksesta. Lisäksi Caisa järjestää lapsille ja nuorille taidekursseja koulujen lomakausina. Kotona pieniä lapsiaan hoitavat vanhemmat löytävät Caisasta taiteisiin liittyvää ohjelmaa ja tekemistä. Yhteistyötä rakennetaan myös muiden toimijoiden ja yhteisöjen kanssa.

​​​​​​​

avoin toiminta
perheen pienimmille

Taidetta taaperoille -kurssit ovat avoimia alle kouluikäisille.

http://www.caisa.fi/fi/avointoiminta

​​​​​​​

5 x 2 -taideopetus

Caisan 5x2-kurssit tukevat koulujen omaa taideopetusta ja kansainvälisyyskasvatusta. Monipuolinen kurssivalikoima vaihtelee lukukausittain. Caisassa järjestetään myös lyhempiä kursseja ja työpajoja.

http://www.caisa.fi/fi/koululaisryhmille

Kännykät esille - mediataidetyöpaja

12-18-vuotiaiden työpajan tarkoitus on avata mediataiteen käsitettä video- ja äänitaiteen kautta.Työskentely omalla kännykällä opastaa sen mahdol-lisuuksien hyödyntämiseen.

https://www.caisa.fi/fi/koululaistenkurssit

Caisan kesäkurssit

Caisan kesäkurssilla pohditaan mediataiteen ja esitystaiteen keinoin turvallista tilaa. Millainen se on paikkana, mitä siellä tapahtuu ja mitä siellä ei tapahdu? Millä keinoilla turvallinen tila voidaan saavuttaa kaikille?

https://www.caisa.fi/fi/kesakurssit